Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci lek. med. Marka Kani wieloletniego pracownika SPM ZOZ w Bochni. Przez wszystkie lata opieki nad pacjentami dowiódł, że medycyny można się nauczyć, ale lekarzem trzeba się urodzić.
Był wybitną osobowością bocheńskiej służby zdrowia, obejmując opieką całego człowieka udowodnił, że również słowa
i empatia leczą. Odszedł wspaniały człowiek, kolega, nauczyciel.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Kierownictwo SPM ZOZ w Bochni   .