1. LISTA ŚWIADCZEŃ ,KTÓRE SĄ UDZIELANE WYŁĄCZNIE W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY:

– pierwsza wizyta u lekarza ,pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazano w deklaracji wyboru

– istnieje podejrzenie choroby nowotworowej

– pacjenci z chorobą przewlekłą .jeśli nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy

– dzieci do 6 roku życia

– brak zgody na teleporadę

 

  1. KORZYSTASZ Z TELEPORADY GDY:

– Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

– Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.

– Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.

– Potrzebujesz zaświadczenia o stanie zdrowia.

– Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

  1. SYSTEM, PRZEZ KTÓRY LEKARZE UDZIELAJĄ TELEPORAD :

Mmedica

  1. SPOSÓB USTALENIA TERMINU TELEPORADY: TELEFONICZNIE 146143631, 146153637, 146153659
  2. LEKARZ NAWIĄZUJE Z PACJENTEM ROZMOWĘ TELEFONICZNĄ ,DZWONIĄC DO PACJENTA
  3. LEKARZ PODEJMUJE 3 PROBY KONTAKTU Z PACJENTEM , W ODSTĘPIE NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 MINUT

 

 

Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.03.2021r. pz.427,rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020r