Badania analityczne

Poniżej znajdziecie Państwo listę oraz ceny poszczególnych badań analitycznych z podziałem na kategorie

NR. NAZWA BADANIA CENA (ZŁ)
1. MOCZ- BADANIE OGÓLNE 9,60
2. MOCZ - BIAŁKO 8,40
3. MOCZ – GLUKOZA 9,60
4. MOCZ – AMYLAZA 9,60
5. MOCZ - KREATYNINA 8,40
6. MOCZ - WAPŃ 8,40
7. MOCZ - MAGNEZ 8,40
8. TEST CIĄŻOWY W MOCZU 12
9. KAŁ NA PASOŻYTY – JEDNO OZNACZENIE 8,40
10. KAŁ NA RESZTKI POKARMU 12
11. KAŁ NA KREW UTAJONĄ 16,80
12. POSIEW KAŁU ( BAKTERIOLOGICZNY ) 36
13. KAŁ- TEST NA OBECNOŚĆ LAMBLII MET. ELISA 36
14. ALAT- AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA 7,20
15. ASPAT - AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINOWA 7,20
16. ALFA – AMYLAZA 10,80
17. CHOLINOESTERAZA 9,60
18. DEHYDROGENAZA MLECZANOWA 10,80
19. FOSFATAZA ZASADOWA ( ALP, AP ) 9,60
20. FOSFATAZA KWAŚNA (AcP ) 18
21. g-GLUTAMYLO-TRANSPEPTYDAZA (GGTP) 9,60
22. KINAZA KREATYNOWA (CPK) 8,40
23. ALBUMINA 9,60
24. BIAŁKO CAŁKOWITE 8,40
25. BIAŁKO- ELEKTROFOREZA ( PROTEINOGRAM ) 24
26. BILIRUBINA CAŁKOWTA (Bil-T ) 8,40
27. BILURBINA BEZPOŚREDNIA 14,40
28. CHOLESTEROL CAŁKOWITY (CHOL) 8,40
29. CHOLESTEROL - HDL 10,80
30. CHOLESTEROL - LDL 10,80
31. TRIGLICERYDY 9,60
32. CHOLESTEROL +HDL +LDL +TG 24
33. GLUKOZA 8,40
34. DOUSTNY TEST TOLERANCJI GLUKOZY ( KRZYWA ) 16,80
35. KLIRENS KREATYNINY ENDOGENNEJ 12
36. KREATYNINA 8,40
37. KWAS MOCZOWY 8,40
38. MOCZNIK 7,20
39. CHLORKI 9,60
40. FOSFOR NIEORGANICZNY 9,60
41. POTAS 7,20
42. SÓD 7,20
43. ELEKTROLITY( SÓD, POTAS ) 14,40
44. WAPŃ (CAŁKOWITY ) 8,40
45. MAGNEZ 9,60
46. ŻELAZO 8,40
47. ŻELAZO TIBC 14,40

NR. NAZWA BADANIA CENA (ZŁ)
1. ASO (jakościowo) 8,40
2. ASO (ilościowo) 18
3. CRP(ilościowo) 12
4. RF (jakościowo ) 8,40
5. RF(ilościowo) 14,40
6. Odczyn Waaler Rosego 12
7. VDRL (OWA) 14,40
8. FTA - ABS (SWOISTY ODCZ. W KIER. KIŁY ) 24
9. FTA ( SWOISTY ODCZ. W KIER. KIŁY) 24
10. TPHA (SWOISTY ODCZ. W KIER. KIŁY) 24

NR. NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1.         TSH – III GENERACJI TSH 20,40
2.         T -3 (TRÓJJODOTYRONINA) T3 19,20
3.         T -4 (TYROKSYNA) T4 19,20
4.         TSH,T-3,T-4 45,60
5.         fT – 3 (WOLNE T-3) T3W 24
6.         fT – 4 ( WOLNE T-4) T4W 24
7.         Anty – TG (P/CIAŁA PRZECIW TYREGLOBULINIE ) ATG 36
8.         Anty – TPO (P/CIAŁA PRZECIW PEROKSYDAZIE TARCZYCY.) ATPO 38,40
9.         TYREOGLOBULINA TYRO 39,60
10.     TBG ( GLOBULINA WIĄZĄCA TYROKSYNĘ) TBG 39,60
11. PRZECIWCIAŁA P. RECEPTOROM TSH 84

NR. NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. LH – HORMON LUTENIZUJĄCY LH 24
2. FSH – HORMON FOLIKULOTROPOWY FSH 24
3. PRL – PROLAKTYNA PRL 30
4. ESTRADIOL E2 ESTE2 26,40
5. ESTRIOL E3 ESTE3 36
6. ESTRIOL WOLNY fE3 ESTE3W 42
7. PROGESTERON PROG 24
8. 17-OH-PROGESTERON 17-OHP 48
9. TESTOSTERON TES 26,40
10. TESTOSTERON WOLNY TESW 39,60
11. HCG –BETA HCG 25,20
12. HCG – CAŁKOWITE THCG 26,40
13. DHEA-S DHEAS 30
14. SHBG ( GLOBULINA WIĄŻ. HORMONY PŁCIOWE ) SHBG 31,20
15. LH+FSH+PRL 36
16. LH+FSH 36
17. LH+PRL 36
18. FSH+PRL 54
19. ESTRADIOL +POGEST .+ TESTOST. 36
20. ESTRADIOL +PROGEST 36
21. ESTRADIOL+TEST. 36
22. PROGEST.+TESTOST 36

NR. NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. MORFOLOGIA KRWI ( 1 PARAMETRÓW ) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH 9,60
2. ROZMAZ MIKROSKOPOWY (WG. SCHILINGA) 8,40
3. PŁYTKI KRWI ( MET. MANUALNĄ ) 9,60
4. RETIKULOCYTY 7,20
5. OB.ODCZYN OPADANIA KRWINEK CZERWONYCH 7,20
6. APTT ( CZAS KOALINOWO – KEFALINOWY ) 9,60
7. PT ( CZAS PROTROMBINY WS. INR ) 9,60
8. FIBRYNOGEN 12
9. D-DIMERY 48
10. EOZYNOFILIA BEZWZGLĘDNA 9,60

NR. NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. CYFRA 21.1 120
2. AFP ( ALFA – FOTOPROTEINA) AFP 42
3. CEA ( ANYGEN KARCYNOEMBRIONALNY - JELITO GRUBE CEA 33,60
4. BETA – HCG HCG 24
5. CA – 125 CA125 36
6. CA – 15.3 CA15.3 36
7. CA – 19.9 CA19.9 36
8. TPS ( SPECYFICZNY POLIPPTYD TKANKOWY ) TPS 36
9. PSA PSA 33,60
10. F-PSA FPSA 38,40
11. HE4 108
12. „ROMA” CA 125 + HE4 +ALGORYTM 150
13. CA – 72.4 Ca724 36
14. ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY 108

NR . NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. HBS Ag jakościowo 14,40
2. ANTY – HBS ilościowo AHBS 24
3. ANTY – HCV jakościowo AHCV 30
4. CMV IgG jakościowo CMV 33,60
5. CMV IgM półilościowo CMV 33,60
6. HERPES 1 I 2 IgG jakościowo HERPG 42
7. HERPES 1 I 2 IgM jakościowo HERPM 48
8. HELICOBACTER PYLORI IgG ilościowo H - P 42
9. HELICOBACTER PYLORI IgA ilościowo 42
10. TOXOPLAZMOZA IgG ilościowo TOXOG 30
11. TOXOPLAZMOZA IgM ilościowo TOXOM 30
12. RÓŻYCZKA IgG ilościowo RUGB 30
13. RÓŻYCZKA IgM ilościowo RUBM 30
14. MOMONUKLEOZA - LATEX jakościowo MONO 30
15. BORELIOZA IgG 48
16. BORELIOZA IgM 48
17. HIV Ag HIVAG 38,40

NR . NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. HEMOGLOBINA GLIKOZYLOWANA HbA1C 24
2. INSULINA INS 36
3. C-PEPTYD 42

NR . NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. OSTEOKALCYNA OSTE 42
2. BETA CROSS- LAPS 42

NR . NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. MIKROBIOLOGICZNE BADANIE DRÓG RODNYCH (BIOCENOZA) 36
2. MIKROBIOLOGICZNE BADANIE MOCZU 30
3. MIKROBIOLOGICZNE BADANIE KAŁU W KIERUNKU (Salm. Shigella) 36
4. WYMAZ Z GARDŁA 30
5. WYMAZ Z NOSA 36
6. WYMAZ Z MIGDAŁKOW 36
7. WYMAZ Z UCHA LEWEGO 36
8. WYMAZ Z UCHA PRAWEGO 36
9. WYMAZ Z WORKA SPOJÓWKOWEGO OKA PRAWEGO 30
10. WYMAZ Z WORKA SPOJOWKOWEGO OKA LEWEGO 30
11. WYMAZ Z JĘZYKA 36
12. WYMAZ Z RANY 36
13. MYKOLOGIA (SKÓRY, PAZNOKCCI , KAŁ, GARDŁO, MOCZ) 42
14. WYMAZ Z GARDŁA NA PACIERKOWCA 14,40
15. KAŁ NA HELCOBACTER ANTYGEN 30

L.P NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. TEOFILINA 48
2. DIGOKSYNA 42
3. KARBAMAZEPINA 42
4. KWAS WALPROINOWY 42
5. PHENYTOINA 42

LP. NAZWA BADANIA MNEMONIK CENA (ZŁ)
1. TROPONINA – T 54
2. CK-MB 42

Kto płaci za badania ?

Informujemy, że podane ceny kierowane są do pacjentów ze skierowaniami z gabinetów prywatnych, pacjentów nie ubezpieczonych, pacjentów bez skierowania, a także są to obciążenia finansowe za badania pacjentów z innych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jeżeli jesteś naszym Pacjentem refundowane badania wykonujemy w ramach umowy z NFZ.