W naszej przychodni działa e-recepta

Czym jest e-recepta?

E-recepta jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem, dzięki któremu będziesz mógł sprawnie i szybko wykupić przepisane przez lekarza leki, a także śledzić szczegóły oraz dawkowanie logując się do swojego Internetowego Konta Pacjenta.

Największe zalety recepty elektronicznej:

 • czytelna dla farmaceuty – znikną problemy z błędnymi danymi,
  brakiem pieczątki i niewyraźnym pismem,
 • dostępna w każdej aptece – nawet, jeśli pacjent zgubi papierową wersję, nie będzie
  problemu z jej realizacją,
 • pozwala na wykupienie tylko części przepisanych leków – bez konieczności
  proszenia o odpis,
 • pacjent ma stały dostęp do wszystkich wystawionych recept,
 • czytelne informacje o dawkowaniu każdego przepisanego leku,
 • łatwy dostęp – przez telefon lub komputer.

(informacja na podstawie strony: https://pacjent.gov.pl/pomoc/czym_jest_erecepta)

E-receptę zrealizujesz w każdej aptece oznaczonej specjalną naklejką:

logoere

 

Jak zrealizować e-receptę?

Jako posiadacz Internetowego Konta Pacjenta (IKP), możesz zrealizować e−recepty na kilka sposobów. Przede wszystkim samodzielnie wybierasz formę komunikacji na swoim koncie w IKP: wiadomość SMS i/lub wiadomość e−mail.

1.W przypadku wyboru komunikacji SMS: otrzymasz na podany numer telefonu komórkowego 4-cyfrowy kod PIN, który podajesz wraz z własnym numerem PESEL w aptece w celu realizacji e−recepty lub pakietu e−recept. Po podaniu tych danych farmaceuta odszuka w systemie e−receptę/pakiet e−recept i może ją zrealizować. W przypadku omyłkowego skasowania SMS-a, masz dostęp do kodu dostępowego również w IKP w Szczegółach recepty.

2.Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku wyboru komunikacji poprzez wiadomość e−mail. Wówczas na wskazany adres e−mail otrzymasz plik zawierający w wersji PDF wydruk informacyjny o receptach w pakiecie, dzięki któremu będziesz mógł zrealizować e−receptę lub pakiet e−recept, analogicznie jak w przypadku posiadania wydruku w formie papierowej. Wystarczy, że w aptece wyświetlisz na ekranie telefonu lub tabletu kody dostępowe do pakietu e−recept lub do pojedynczej e−recepty, aby farmaceuta mógł zeskanować je czytnikiem kodów w celu realizacji.

3.Jeśli wyrazisz taką wolę, możesz otrzymać wydruk informacyjny o receptach w pakiecie podczas wizyty w gabinecie lub samodzielnie wydrukować ze swojego konta IKP wydruk informacyjny. Aby zrealizować e−receptę lub pakiet e−recept wystarczy, że przekażesz wydruk farmaceucie, który zeskanuje kod dostępowy pakietu, jeśli chcesz wykupić wszystkie leki z pakietu lub kod dostępowy do pojedynczej e−recepty jeśli chcesz wykupić tylko jeden lek .

Pacjent nie posiadający IKP może zrealizować pakiet e−recept lub pojedynczą e−receptę wyłącznie na podstawie wydruku informacyjnego o receptach w pakiecie, który uzyska od Wystawcy e−recepty podczas wizyty w gabinecie. W celu realizacji pakietu e−recept farmaceuta zeskanuje klucz dostępowy pakietu (kod kreskowy), wówczas cała lista leków zostanie wyświetlona w systemie aptecznym. W przypadku, gdy Pacjent będzie chciał wykupić w danej aptece tylko jeden lek z pakietu e−recept, farmaceuta zeskanuje klucz dostępowy (kod kreskowy) do konkretnej e−recepty.