Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 11 kwietnia 2022 r. przygotowane w oparciu o stanowisko ekspertów Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) ds. szczepień przeciw COVID-19 (Emergency Task Force – ETF) z dnia 6 kwietnia 2022 r., informuje, że:

od dnia 20 kwietnia 2022 r. rozpocznie się proces szczepień drugą dawką przypominającą u osób, które ukończyły 80 lat.

Drugą dawkę przypominjącą szczepienia mogą przyjąć osoby w wieku 80+, które otrzymały pełny schemat szczepienia podstawowego (w tym z dawką dodatkową), oraz pierwszą dawkę przypominającą wykonaną preparatem mRNA przeciw COVID-19 tj. Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

Przed podaniem drugiej dawki przypominającej należy zachować odstęp co najmniej 5. miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.

W szczepieniu przypominjącym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA:

– Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w pełnej dawce (0,3 ml)

– Spikevax (Moderna) w połowie dawki (50 µg – 0,25 ml).

Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna), którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.

Informacje dodatkowe:

– na etapie wprowadzania danych do karty szczepień należy bezwzględnie przestrzegać zachowania procedury dla skierowań wystawionych dla dawki przypominającej,

– przed podaniem kolejnej dawki szczepionki (2 z przypominająca) należy bezwzględnie potwierdzić aktualny stan zaszczepienia pacjenta,

– nie dopuszcza się podania drugiej dawki przypominjącej w przypadku, gdy pierwsze szczepienie przypominjące zostało wykonane szczepionką: Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) lub szczepionką COVID-19 Vaccine Jannsen,

– nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na dotychczasowe szczepienie,

– skierowanie na szczepienie przy spełnieniu warunku kryterium: wieku pacjenta (80+), zachowania odstępu (minimum 150 dni), przyjęcia dawki przypominjącej mRNA będą wystawione automatycznie przez system,

– w przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając: wiek pacjenta (80+), odstęp od ostatniego szczepienia (minimum 150 dni), oraz przyjęcie szczepionki mRNA (dawka pierwsza przypominająca).

DRUGA DAWKA PRZYPOMINAJĄCA (2/przypominjąca)
Ukończony cykl szczepienia – wykonanie szczepienia przypominającego (P) Dopuszczone preparaty Preferowany preparat odstęp w dniach nazwa dawki/numer podawanej dawki
Pfizer (1/P) Pfizer, Moderna 1/2 Pfizer 150 2/przypominająca
Moderna (1/P) Moderna 1/2 dawki, Pfizer Moderna 1/2 dawki 150 2/przypominająca
Nuvaxovid (1/P) nie dotyczy nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy
JJ (1/P) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Przypominamy!

Aby prawidłowo wypełnić e-kartę szczepienia dla drugiej dawki przypominającej należy w aplikacji gabinet.gov.pl, w polu „numer podawanej dawki” wybrać „2”.

W przypadku podania połowy dawki szczepionki Spikevax należy w polu „ilość podanej szczepionki” wpisać 0.25 (zdjęcie poniżej).

schemat