OFERUJEMY BADANIA PRZECIWCIAŁ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 W DWÓCH KLASACH: IgM I IgG.


  Badanie przeprowadza się automatycznym testem ELISA. Test posiada certyfikat CE IVD.

  • Przeciwciała IgM są przeciwciałami „wczesnej fazy” infekcji. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgM wykonuje się w celu określenia możliwego kontaktu z wirusem wywołującym COVID-19. Ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu. Przeciwciała IgM mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 7-10 dni (średnio w 8 dniu) od wystąpienia objawów choroby. Ich poziom z czasem spada i z reguły po około miesiącu, przeciwciała przestają być wykrywane.  Cena 120 zł

.

  • Przeciwciała IgG są przeciwciałami „późnej fazy” infekcji. Oznaczenie przeciwciał w klasie IgG wykonuje się w celu sprawdzenia występowania przeciwciał odpornościowych po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Ich obecność wskazuje na rozwinięcie humoralnej odpowiedzi immunologicznej i świadczy o przebytym kontakcie z wirusem SARS-CoV-2. Przeciwciała IgG mogą zostać wykryte po upływie co najmniej 11 – 14 dni od wystąpienia objawów choroby. Ich poziom z czasem rośnie. Cena 120 zł

Wynik badania serologicznego musi być interpretowany w połączeniu z objawami klinicznymi i/lub wywiadem epidemiologicznym pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik 3 dni robocze.