Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej i układu przewodu moczowego.

Odpowiednie przygotowanie do USG jest niezbędne, by wyniki badania były miarodajne. Przede wszystkim na badanie należy przyjść na czczo. Zaleca się wstrzymanie od przyjmowania pokarmów co najmniej 6 godzin przed USG.

Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej pozwala wykryć patologie w obrębie jamy brzusznej. USG może wówczas dotyczyć jelit, wątroby, nerek, trzustki, śledziony, dużych naczyń krwionośnych, przestrzeni zaotrzewnowej oraz układu moczowo – płciowego.

Przesłankami do wykonania USG jamy brzusznej są

  1. ból w obrębie jamie brzusznej,
  2. utrata wagi,
  3. krwawienie z przewodu pokarmowego lub układu moczowego,
  4. zażółcenie powłok skórnych,
  5. zwiększenie obwodu brzucha,
  6. częste wymioty i biegunki,
  7. przewlekła gorączka,
  8. nieprawidłowe wyniki innych badań,
  9. konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych po wcześniejszym leczeniu różnych schorzeń,