Rejestracja do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i do Poradni Specjalistycznych czynna jest codziennie w godzinach od 07:30 do 18:00
Kontakt:  14 615 36 31, 14 615 36 37, 14 615 36 59