Program profilaktyki chorób układu krążenia

Zapraszamy do udziału w programie profilaktyki chorób układu krążenia, który jest realizowany przez SPM ZOZ w Bochni. Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat, która nie była badana w ramach programu w ciągu ostatnich pięciu lat, u której nie zdiagnozowano chorób układu krążenia, zgłoś się do nas do wykonania badań. Wcześniej udaj się do pielęgniarki POZ w Bochni. Bliższych informacji na temat programu udzieli Ci twój lekarz rodzinny. Wszelkie informacje również w rejestracji.

O chorobie

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci w naszym kraju – niemal co drugi Polak umiera z ich powodu. Przyczyn takiego stanu jest wiele i niestety nie wszystkim można zapobiegać. Naturalne jest częstsze pojawianie się problemów z sercem wraz z wiekiem oraz powszechniejsze ich występowanie u mężczyzn. Jednak pozostałe tzw. „czynniki ryzyka” są zależne wyłącznie od nas samych, a dokładniej od naszego stylu życia. Dbając o odpowiednią dietę, zapewniając naszemu ciału odrobinę ruchu czy rzucając palenie nie zagwarantujemy sobie co prawda pewnego zdrowia, ale zdecydowanie ograniczymy szansę rozwoju schorzeń układu krążenia. 

Program profilaktyki gruźlicy

Bezpłatne badania profilaktyczne gruźlicy można wykonać w naszym zakładzie w ramach umowy podpisanej z NFZ. wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie z realizującymi program pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej. Skierowanie nie jest konieczne

O chorobie

Gruźlica jest chorobą zakaźną, w przypadku której chory podczas kaszlu, kichania, odksztuszania, głośnego śmiechu, mówienia wydala prątki gruźlicy i zaraża osoby znajdujące się w jego otoczeniu. Jeden nie leczony chory zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób. Występowanie gruźlicy związane jest z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił organizmu, które bardzo często spowodowane jest niedożywieniem i złymi warunkami mieszkaniowymi. Czynnikami sprzyjającymi zachorowaniu są również m. in.: cukrzyca, zakażenie HIV, choroby krwi, choroby nowotworowe, pylica płuc, schyłkowa niewydolność nerek. Wczesne wykrycie choroby i natychmiastowe, prawidłowo prowadzone leczenie chorego, sprawia, że już po miesiącu pacjent nie zaraża otoczenia.