WAŻNE:

  • Aby zaszczepić się przeciwko COVID-19 nie musisz być ubezpieczony
  • Aby zaszczepić się przeciwko COVID-19 nie musisz mieć skierowania od lekarza rodzinnego – jest ono automatycznie przypisane dla danej grupy populacyjnej (wiekowej). Wystarczy podać przy rejestracji swój nr PESEL.