Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. lek. stom. Janiny Maćkowskiej wieloletniego pracownika Poradni Stomatologicznej w  SPM ZOZ w Bochni.

Wyrażając żal, składamy Rodzinie Zmarłej wyrazy głębokiego współczucia.

Kierownik i pracownicy Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.