Dzień 14 listopada został zainicjowany przez Międzynarodową Federację Diabetologiczną (IDF) w 1991 roku. Data Święta upamiętnia urodziny odkrywcy insuliny- Federicka Bantinga. Kanadyjczyk w 1922 roku odkrył insulinę wspólnie z asystentem Charlesem Bestem, co okazało się przełomem w leczeniu cukrzycy. Rok później za swoje odkrycie otrzymał Nagrodę Nobla. Razem z Charlesem Bestem. w roku 1934 król Anglii Jerzy V nadał mu tytuł szlachecki Sir.

W 2006 federacja Diabetologiczna przeprowadziła kampanie „Zjednoczeni na rzecz Cukrzycy”, której celem było upowszechnienie wiedzy dotyczącej tej choroby. Dzięki działaniom IDF oraz innych organizacji diabetologicznych, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rezolucję na rzecz walki z cukrzycą, ustanawiając dzień 14 listopada Światowym Dniem Cukrzycy Narodów Zjednoczonych.

Oba święta stają się okazją do przybliżenia społeczeństwu problematyki tej choroby oraz do promowania działań profilaktycznych. Na świecie prawie 350 milionów ludzi cierpi na cukrzycę, zaś od lot 90 XX w. liczba nowych zachorowań wzrosła sześciokrotnie. Wiele osób wciąż nie jest świadoma przyczyn, objawów i prawidłowego leczenia cukrzycy, a choroba dotyka coraz więcej ludzi.