Wykonujemy test antygenowy przy użyciu Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device firmy Abbott, służącym do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w próbkach z nosogardzieli

Czułość 93%, swoistość 99,4%. Test rekomendowany przez WHO.