Pani dr Hannie Znamirowskiej  oraz Jej Rodzinie najszczersze wyrazy współczucia  z powodu śmierci MAMY
składa Kierownictwo i współpracownicy SPM ZOZ w Bochni