Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że w sobotę 5. Stycznia 2019 r. w wieku 71 lat odszedł od nas

ś.p. lek. med. Stanisław WEISS

Długoletni pracownik Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradni Medycyny Pracy w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni ul. Floris 16

Będziemy wspominać Zmarłego jako wzorowego i sumiennego pracownika, serdecznego i życzliwego kolegę i przyjaciela.
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia

Kierownictwo i współpracownicy SPM ZOZ w Bochni