Zasady przyjmowania pacjentów, które obowiązują w naszej Przychodni od 01.06.2020r.

Szanowni Pacjenci!

Informujemy o zasadach przyjmowania pacjentów, które obowiązują w naszej Przychodni od 01.06.2020r.

– rejestracja do lekarza POZ tylko telefonicznie na TELEPORADĘ lub na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ

– rejestracja do lekarza pediatry tylko telefonicznie na TELEPORADĘ lub na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ

– SZCZEPIENIA po wcześniejszym ustaleniu na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ

– zamawianie recept na leki telefonicznie, mailowo lub przez pozostawienie w Przychodni kartki z wypisanymi lekami, imieniem i nazwiskiem pacjenta, adresem i numerem telefonu

– lekarze specjaliści przyjmują na ŚCIŚLE WYZNACZONE GODZINY oraz udzielają TELEPORAD

– REHABILITACJA – fizjoterapeuci przyjmują w/g ustaleń na ŚCIŚLE WYZNACZONE GODZINY

– USG – w/g ŚCIŚLE WYZNACZONEJ GODZINY

– RTG – w godz. 08:00 – 12:00 i od 14:00 – 18:00 – w poczekalni obowiązuje ograniczona liczba osób oczekujących w odpowiednich odległościach.

– STOMATOLOGIA – w/g ŚCIŚLE WYZNACZONEJ GODZINY

– LABORATORIUM – od godz. 7:00 – w poczekalni obowiązuje ograniczona liczba osób z zachowaniem odpowiednich odległości.

Pacjenci będą wpuszczani do Przychodni po weryfikacji godziny rejestracji. Pacjent musi przed wejściem zdezynfekować ręce, być w maseczce ochronnej, będzie mieć zmierzoną temperaturę ciała.