Badania wykonywane są w środy w godz. 15:00 – 18:00

lub wg ustalonego terminu 5

507 050 686

 

L.P.RODZAJ BADANIACENA (ZŁ)
1.OSOBA WYKONUJĄCA PRACE NA WYSOKOŚCI90
2.OSOBA PRACUJACA NA STANOWISKU WYMAGAJĄCYM SZCZEGOLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ100
3.OPERATOR: MASZYN BUDOWLANYCH, MASZYN DROGOWYCH, SUWINIC, MASZYN WYCIĄGOWYCH WÓZKÓW
WIDŁOWYCH I AKUMULATUROWYCH, PLATFORM , PODNOŚNIKÓW, ŻURAWI ITP
100
4.KANDYDAT NA KIEROWCĘ WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY: A, B, C, D, E, T150
5.KIEROWCA ZAWODOWY WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY: A, B, C, D, E, T150
6.KIEROWCA AMATOR KAT: AM,A1,A2,A,Bi, B, B + E lub T150
7.OSOBA KIERUJĄCA POJAZDEM SŁUŻBOWYM ( NP. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY)100