Badania wykonywane są w środy w godz. 15:00 – 18:00

lub wg ustalonego terminu 5

507 050 686

 

L.P.RODZAJ BADANIACENA (ZŁ)
1.OSOBA WYKONUJĄCA PRACE NA WYSOKOŚCI115
2.OSOBA PRACUJACA NA STANOWISKU WYMAGAJĄCYM SZCZEGOLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ115
3.OPERATOR: MASZYN BUDOWLANYCH, MASZYN DROGOWYCH, SUWINIC, MASZYN WYCIĄGOWYCH WÓZKÓW
WIDŁOWYCH I AKUMULATUROWYCH, PLATFORM , PODNOŚNIKÓW, ŻURAWI ITP
115
4.KIEROWCA ZAWODOWY WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY: A, B, C, D, E, T140
5.KANDYDAT NA KIEROWCĘ WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY: A, B, C, D, E, T140
6.KIEROWCA WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY Z ART. 82150
7.OSOBA KIERUJĄCA POJAZDEM SŁUŻBOWYM ( NP. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY)115