Przetargi i zamówienia

Nr sprawyData publikacjiOgłoszenieData zakończeniaWyniki
597037-N-201913.09.2019r.Dostawa aparatu USG
Ogłoszenie
Warunki postępowania
Zał. nr 1 Formularz ofertowy
Zał. nr 2 Oświadczenie dot. warunków udziału
Zał. nr 3 Oświadczenie dot. wykluczenia
Zał. nr 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Zał. nr 5 Projekt umowy
Zał. nr 6 Oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu
Zał. nr 7 Wymagane parametry
Pytania i odpowiedzi (1)
Pytania i odpowiedzi (2) (poprawione)
Informacja z sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty

25.09.2019. godz. 10:00
06/ZP/SPMZOZ/2019 17.07.2019r.Dostawa materiałów i wyrobów stomatologicznych oraz protetycznych
Ogłoszenie
Warunki postępowania
Zał. Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy
Formulatz przeliczeniowy do zał. nr 1
Zał. Nr 2 - Oświadczenie
Zał. Nr 3 - Projekt umowy
Informacja o zapytaniach
Pytania i odpowiedzi (1)
Formularz asortymentowo-cenowy poprawiony
Pytania i odpowiedzi (2)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.08.2019. godz. 10:00
04/ZP/SPMZOZ/20194.06.2019r.Dostawa produktów jednorazowego użytku
Ogłoszenie
Warunki postępowania - zmiana
Zał. Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy
Formulatz przeliczeniowy do zał. nr 1
Zał. Nr 2 - Oświadczenie
Zał. Nr 3 - Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi(1)

24.06.2019. godz. 10:00Zawiadomienie o wyborze oferty
02/ZP/SPMZOZ/201929.04.2019r.Dostawa produktów do Laboratorium Analitycznego SPMZOZ w Bochni
Ogłoszenie
Warunki postępowania
ZAŁ Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy (.pdf)
ZAŁ Nr 1 - Formularz asortymentowo - cenowy (.doc)
ZAŁ Nr 2 - Oświadczenie
ZAŁ Nr 3 - Projekt umowy
Pytania i odpowiedzi (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty
01/ZP/SPMZOZ/20191.03.2019r.Modernizacja istniejących pomieszczeń sanitarnych z adaptacją toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku SPMZOZ w Bochni.
Ogłoszenie
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ
ZAŁ Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ Nr 2 - OŚWIADCZ O SPEŁN. WAR
ZAŁ Nr 3 - PROJEKT UMOWY
ZAŁ Nr 4 - PRZEDMIARY ROBÓT
ZAŁ Nr 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAŁ Nr 6 - ARANŻACJA Parter
ZAŁ Nr 7 - ARANŻACJA Piętro1
ZAŁ Nr 8 - ARANŻACJA Piętro2
ZAŁ NR 9 - OPIS ARANŻACJI wnętrza
ZAŁ Nr 10 - EKSPERTYZA TECHNICZNA
ZAŁ Nr 11 - CZ. ELEKTRYCZNA - RYS - E1
ZAŁ Nr 12 - CZ. ELEKTRYCZNA - RYS - E2
ZAŁ Nr 13 - CZ. ELEKTRYCZNA - RYS - E3
ZAŁ Nr 14 - CZ. ELEKTRYCZNA - OPIS TECHN
ZAŁ Nr 15 - INS. WOD-KAN - OPIS TECHN
ZAŁ Nr 16 - INS. WOD-KAN - RYS. S1
ZAŁ Nr 17 - INS. WOD-KAN - RYS. S2
ZAŁ Nr 18 - INS. WOD-KAN - RYS. S3
ZAŁ Nr 19 - INS. WOD-KAN - RYS. S4
ZAŁ Nr 20 - INS. WOD-KAN - RYS. S5
ZAŁ Nr 21 - CZ. INS. WOD-KAN - POMPA
15.03.2019 godz. 10:00Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania