Oznaczenie sprawy:Data od:Tytuł:Data do:Wynik:
3/ZO/D/202403.07.2024 r.ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI
Zapytanie ofertowe materiały jednorazowe
Załacznik nr 1 - formlarz asortymentowo - cenowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania-sig
Odpowiedzi na zapytania
Załacznik nr 1 - formlarz asortymentowo - cenowy_modyfikacja
10.07.2024 r. godz. 12:00
2/ZO/D/202424.05.2024 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI
Zapytanie ofertowe materiały jednorazowe
Zadanie 1 Załącznik 1.1 Odczynniki i szybkie testy
Zadanie 2 Załącznik 1.2 Materiały jednorazowe I
Zadanie 3 Załącznik 1.3 Materiały jednorazowe II
Zadanie 4 Załącznik 1.4 Odczynniki do analizatora Combostik R700
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Zadanie 2 Załącznik 1.2 Materiały jednorazowe I MODYFIKACJA
Zadanie 3 Załącznik 1.3 Materiały jednorazowe II MODYFIKACJA
Odpowiedzi na zapytania - Sukcesywna dostawa materiałów
zmiana terminu:
05.06.2024 r. godz. 12:00
03.06.2024 r. godz. 12:00
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
1/ZO/D/202413.03.2024 r.ZAPYTANIE OFERTOWE NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII I KOAGULOLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ analizatorów NA OKRES 36 MIESIĘCY
Zapytanie ofertowe ODCZYNNIKI
Załącznik nr 1 Hematologia
Załącznik nr 2 Koagulologia
Załącznik nr 3 - Formualrz ofertowy
Załącznik nr 4 - Wzór umowy odczynniki
Załącznik nr 4a_Wzór umowy dzierżawy
Załącznik nr 5 - Klauzula RODO
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 1
Załącznik nr 4 - Wzór umowy odczynniki MODYFIKACJA
21.03.2024 r. godz. 10:00Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
2/KO/LAB/202423.02.2024 r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
Warunki Konkursu na badania laboratoryjne
Załacznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz badań
Załącznik nr 3 - wykaz osób
Załacznik nr 4 - wzór umowy
Odpowiedzi na zapytania
Załącznik nr 2 - Wykaz badań po zmianie
01.03.2024 r. godz. 10:00OGLOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU KONKURSU
14.02.2024 r.Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
Warunki Konkursu na badania laboratoryjne
Załacznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wykaz badań
Załącznik nr 3 - wykaz osób
Załacznik nr 4 - wzór umowy
Informacja o zmianie zakresu zamówienia
Załącznik nr 2 - Wykaz badań po zmianach
Odpowiedzi na zapytania
Informacja o unieważnieniu postępowania
21.02.2024 r. godz. 10:00Informacja o unieważnieniu postepowania
20/ZP/K/SPMZOZ/202318.12.2023 r.Konkurs oferty na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie badań diagnostycznych: mikrobiologicznych i laboratoryjnych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
SWKO
ZAŁ. Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. Nr 1a - FOR. ASORT-EXCEL PRZELICZ
ZAŁ. Nr 2 - OŚWIADCZENIE OGÓLNE
ZAŁ. Nr 3 - PROJEKT UMOWY
ZAŁ. Nr 4 - OŚW O PRZEKAZ. WYNIK.
ZAŁ. Nr 5 - OŚW O PORTALU
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
10.01.2024 r. godz. 10:00OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
19/ZP/ZO/SPMZOZ/202320.11.2023 r.Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni.
OGŁOSZENIE
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 do WZ - FORM. ASORT-CEN
ZAŁ. Nr 2 do WZ - OSWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 do WZ - PROJEKT UMOWY
ZAŁ. Nr 4 do WZ - OŚW. dot. DOPUSZCZ. do obrotu

06.12.2023 r. godz. 10:00INFO O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
14/ZP/ZO/SPMZOZ/202321.09.2023 r.Dostawa zestawów komputerowych ( monitor + stacja główna ) z akcesoriami ( myszka , klawiatura
bezprzewodowe ) oraz z licencjami i pakietem biurowym w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w placówkach
POZ i ich integracja z systemem e-zdrowie" dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 16, 32-700 Bochnia
x OGŁOSZENIE
x ZAPYTANIE OFERTOWE III Nr 14-W-2023
x Zał. nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAM.
x Zał. Nr 2 - FORMULARZ OFEROWY
x Zał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE
x Zał. Nr 4 - PROJEKT UMOWY
29.09.2023 r. godz. 10:00INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA
12/ZP/ZO/SPMZOZ/202324.08.2023 r.Zakupienie aplikacji gabinetowej umożliwiającej prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, sprawozdawczości i rozliczeń z NFZ niezbędnych do realizacji projektu pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia ( akronim „e- usługi POZ) dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 16, 32-700 Bochnia”
xx OGŁOSZENIE
xx ZAPYTANIE OFERT .OPROGRAMOW.
xx ZAŁ. Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
xx ZAŁ. Nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY
xx ZAŁ. Nr 3 - OŚWIADCZENIE
xx ZAŁ. Nr 4 - PROJEKT UMOWY
01.09.2023 r. godz.10:00UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
10/ZP/ZO/SPMZOZ/202317.08.2023 r.Dostawa zestawów komputerowych ( monitor + stacja główna ) z akcesoriami ( myszka, klawiatura – bezprzewodowe ) oraz z licencjami i pakietem biurowym w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE II Nr 10-W-2023
Zał. nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zał. Nr 2 - FORMULARZ OFEROWY
Zał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE
Zał. Nr 4 - PROJEKT UMOWY
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
25.08.2023 r. godz. 10:00INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
09/ZP/ZO/SPMZOZ/202308.08.2023 r.Zakupienie aplikacji gabinetowej umożliwiającej prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, sprawozdawczości i rozliczeń z NFZ niezbędnych do realizacji projektu pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia ( akronim „e-usługi POZ) dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 16, 32-700 Bochnia
OGŁOSZENIE
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁ. Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
ZAŁ. Nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY.pdf
ZAŁ. Nr 3 - OŚWIADCZENIE.pdf
ZAŁ. Nr 4 - PROJEKT UMOWY.pdf
18.08.2023 r. godz. 10:00INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
08/ZP/ZO/SPMZOZ/202324.07.2023 r.Dostawa zestawów komputerowych(monitor + stacja główna) wraz z akcesoriami
(myszka, klawiatura – bezprzewodowe), oprogramowanie biurowe i inne oprogramowanie
biurowe , urządzenia peryferyjne (urządzenie do uwierzytelniania dokumentów) w ramach
projektu pn. "Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia" w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni
x OGŁOSZENIE
x ZAPYTANIE OFERTOWE
x Zał. nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAM
x Zał. nr 1a - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARAM
x Zał. Nr 2 - FORMULARZ OFEROWY
x Zał. Nr 2a - FORMULARZ OFEROWY
x Zał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE
x Zał. Nr 4 - PROJEKT UMOWY
Pytania i odpowiedzi
04.08.2023 r. godz. 10:00INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA
07/ZP/ZO/SPMZOZ/202319.06.2023 r.Dostawa systemu ucyfrowienia bezpośredniego aparatu RTG detektorami cyfrowymi dla Pracowni RTG w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ - ZAŁ. Nr 1 do WZ- FORMUL. OFERTOWY
ZAŁ. Nr 2 do WZ OPIS PRZEDM. ZAM. -WYMAGANE PARAMETRY
ZAŁ. Nr 2 do WZ OPIS PRZEDM. ZAM. -UZUPEŁN.
ZAŁ. Nr 3 do WZ- OŚWIADCZENIE -warunki
ZAŁ. Nr 4 do WZ -dopuszcz do obrotu
ZAŁ. Nr 5 do WZ - PROJEKT UMOWY
30.06.2023 r. godz.10:00INFO O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
06/ZP/ZO/SPMZOZ/202309.06.2023 r.Dostawa produktów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 - FORMUL. ASORT-CEN
PRZELICZENIE do ZAŁ. Nr 1 do WZ (1)
ZAŁ. Nr 2 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 - PROJEKT UMOWY
Pytania i odpowiedzi
PRZELICZENIE do ZAŁ. Nr 1 do WZ (2)
21.06.2023 r. godz. 10:00INFO O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
03/ZP/D/SPMZOZ/202318.04.2023 r.Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁASZENIE w BZP
SWZ - TRYB PODSTAW0WY BEZ NEGOCJACJI
ZAŁ. NR 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY
ZAŁ. NR 1A do SWZ - FORMULARZ ASORTYM – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CEN
ZAŁ. Nr 1A do SWZ
ZAŁ. Nr 2A do SWZ -OŚWIAD DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
ZAŁ. Nr 2B do SWZ - OŚWIAD. DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZAŁ. Nr 2C do SWZ -OŚWIAD. DOT. POTWIERDZ.. art. 106
ZAŁ. Nr 3 do SWZ - PROJEKT UMOWY
WYJAŚNIENIE dot.. SWZ
WYJAŚNIENIE dot.. SWZ - 2
WYJAŚNIENIE dot._ SWZ - 3
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZ. NA SFINANSOWANIE
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
28.04.2023 r. godz.09:00ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZ. OFERTY