Oznaczenie sprawy:Data od:Tytuł:Data do:Wynik:
06/ZP/ZO/SPMZOZ/202309.06.2023 r.Dostawa produktów jednorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁOSZENIE
WARUNKI ZAMÓWIENIA - WZ -
ZAŁ. Nr 1 - FORMUL. ASORT-CEN
PRZELICZENIE do ZAŁ. Nr 1 do WZ
ZAŁ. Nr 2 - OŚWIADCZENIE
ZAŁ. Nr 3 - PROJEKT UMOWY
21.06.2023 r. godz. 10:00
03/ZP/D/SPMZOZ/202318.04.2023 r.Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni
OGŁASZENIE w BZP
SWZ - TRYB PODSTAW0WY BEZ NEGOCJACJI
ZAŁ. NR 1 do SWZ - FORMULARZ OFERTOWY OGÓLNY
ZAŁ. NR 1A do SWZ - FORMULARZ ASORTYM – SZCZEGÓŁOWA OFERTA CEN
ZAŁ. Nr 1A do SWZ
ZAŁ. Nr 2A do SWZ -OŚWIAD DOT. PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
ZAŁ. Nr 2B do SWZ - OŚWIAD. DOT. GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZAŁ. Nr 2C do SWZ -OŚWIAD. DOT. POTWIERDZ.. art. 106
ZAŁ. Nr 3 do SWZ - PROJEKT UMOWY
WYJAŚNIENIE dot.. SWZ
WYJAŚNIENIE dot.. SWZ - 2
WYJAŚNIENIE dot._ SWZ - 3
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZ. NA SFINANSOWANIE
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
28.04.2023 r. godz.09:00ZAWIADOMIENIE WYBORZE NAJKORZ. OFERTY