Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni oferuje usługę Wideotłumacza dla osób głuchych.