Badania wykonywane są w środy w godz. 15:00 – 18:00
lub wg ustalonego terminu pod nr tel.

507 050 686

L.P.RODZAJ BADANIACENA (ZŁ)
1.OSOBA WYKONUJĄCA PRACE NA WYSOKOŚCI105
2.OSOBA PRACUJACA NA STANOWISKU WYMAGAJĄCYM SZCZEGOLNEJ SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ105
3.OPERATOR: MASZYN BUDOWLANYCH, MASZYN DROGOWYCH, SUWINIC, MASZYN WYCIĄGOWYCH WÓZKÓW
WIDŁOWYCH I AKUMULATUROWYCH, PLATFORM , PODNOŚNIKÓW, ŻURAWI ITP
105
4.KANDYDAT NA KIEROWCĘ WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY: A, B, C, D, E, T130
5.KIEROWCA ZAWODOWY WSZYSTKICH KATEGORI PRAWA JAZDY: A, B, C, D, E, T130
6.KIEROWCA AMATOR KAT: AM,A1,A2,A,Bi, B, B + E lub T130
7.OSOBA KIERUJĄCA POJAZDEM SŁUŻBOWYM ( NP. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, PRZEDSTAWICIEL MEDYCZNY)105