Minister Zdrowia mając na uwadze zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z dnia 21 lutego 2022 r. przygotowane w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej dot. warunkowego dopuszczenia produktu do obrotu po naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków, gdzie oceniano m.in. wyniki klinicznych badań bezpieczeństwa i skuteczności prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Meksyku (badanie Prevent-19) oraz w Wielkiej Brytanii, oraz zaleceń eksperckich stosowania szczepionki Nuvaxovid przez WHO i australijskiego Zespołu ds. Szczepień ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation) informuje, że szczepionka Nuvaxovid (dawka 0,5 ml) będzie stosowana od dnia 1 marca 2022 r.1 u osób w wieku ≥18 lat w Narodowym Programie Szczepień:

– w schemacie podstawowym dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21 dni między dawkami,

– jako dawka dodatkowa w schemacie podstawowym z zachowaniem odstępu co najmniej 28 dni po podaniu drugiej dawki szczepionki u osób z zaburzeniami odporności,

– w szczepieniach przypominających w odstępie co najmniej 5. miesięcy po zakończeniu schematu podstawowego szczepionkami Nuvaxovid (Novavax CZ a.s.) Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) lub co najmniej 2. miesięcy po szczepieniu preparatem COVID-19 Vaccine Jannsen.

Rekomendowany schemat podstawowy Nuvaxovid jest schematem homologicznym z wykorzystaniem jednego preparatu. W przypadku schematu mieszanego (heterologicznego) rekomendowana jest kolejność szczepienia: szczepionka wektorowa-> szczepionka Nuvaxovid.

Podanie szczepionki Nuvaxovid jako drugiej dawki w schemacie podstawowym po szczepionce mRNA Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna) jest możliwe po decyzji personelu kwalifikującego do szczepienia.

W szczepieniu przypominającym wykonywanym u osób w wieku ≥18 lat zaleca się podanie Nuvaxovid po szczepieniu podstawowym preparatem Vaxzevria (AstraZeneca) w odstępie co najmniej 5. miesięcy lub po szczepieniu podstawowym COVID-19 Vaccine Janssen w odstępie co najmniej 2. miesięcy, lub jeżeli zachodzą indywidualne wskazania do zmiany preparatu po szczepieniu podstawowym preparatem mRNA w odstępnie co najmniej 5. miesięcy.

Przedstawiona alternatywna strategia stosowania szczepionki Nuvaxovid względem schematu wskazanego w ChPL może umożliwić realizację pełnego, zalecanego schematu szczepienia w postaci schematu podstawowego i dawki przypominającej przez osoby słabiej akceptujące dotychczas dostępne szczepionki przeciw COVID-19.

Szczepionka Nuvaxovid może być alternatywą dla osób, które do tej pory nie zaszczepiły się przeciw COVID-19 w pełnym zalecanych schemacie szczepienia z powodu obaw związanych z dotychczas dostępnymi szczepionkami (mRNA i wektorowymi) lub u których stwierdzono przeciwwskazania do podania kolejnych dawek tych preparatów.

Aktualnie wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień mają porównywalny profil bezpieczeństwa, są bezpiecznie, skuteczne i wysokiej jakości.

Termin dostępności w punktach szczepień zależny do realizacji dostaw do Polski i zgłoszonego zapotrzebowania

SCHEMAT PODSTAWOWY
Dawka 1/2 Dopuszczone preparaty 2/2 Preferowany preparat 2/2 Odstęp w dniach
Novavax Novavax, Pfizer, Moderna Novavax 21
DAWKA PRZYPOMINAJĄCA
Ukończony cykl szczepienia Dopuszczone preparaty Preferowany preparat odstęp w dniach nazwa dawki
Novavax (2/2) Novavax, Pfizer, Moderna 1/2, JJ Novavax, 150 Przypominająca
Pfizer (2/2) Pfizer, Moderna 1/2, JJ, Novavax Pfizer 150 Przypominająca
Moderna (2/2) Moderna 1/2 dawki, Pfizer, JJ, Novavax Moderna 1/2 dawki 150 Przypominająca
AZ (2/2) Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax Pfizer, Moderna 1/2 dawki, Novavax 150 Przypominająca
JJ (1/1) Pfizer,Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax Pfizer, Moderna 1/2 dawki, JJ, Novavax 60 Przypominająca
DAWKA DODATKOWA
Ukończony cykl szczepienia Dopuszczone preparaty Preferowany preparat odstęp w dniach Numer dawki
Novavax (2/2) Pfizer, Moderna, Novavax Novavax 28 3/3
Pfizer (2/2) Pfizer, Moderna, Novavax Pfizer 28 3/3
Moderna (2/2) Moderna, Pfizer, Novavax Moderna 28 3/3
AZ (2/2) Pfizer, Moderna, Novavax Pfizer, Moderna, Novavax 28 3/3

Materiały

Komunikat nr 22 Nuvaxovid 22.02.22 r.
Minister​_Zdrowia​_Komunikat​_nr​_22​_Nuvaxovid​_220222.pdf 0.14MB