Projekt logo

W 2005 roku SPM ZOZ poczynił, ze skutkiem pozytywnym, starania o pozyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w 2006 roku wykonano:

  1. Rozbudowę budynku o nowy segment mieszczący poradnię dziecięcą wraz z przebudową istniejącej części tej poradni – powierzchnia użytkowa 126,5 m2.
  2. Wymianę stolarki okiennej.
  3. Wymianę sieci centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej.
  4. Wymianę grzejników żeliwnych na grzejniki posiadające atest stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
  5. Roboty ziemne wokół budynku umożliwiające wykorzystanie pomieszczeń piwnicznych dla funkcjonowania w nich poradni rehabilitacyjnej.