W naszej przychodni aktualnie szczepimy preparatami:

  • Pfizer Comirnaty
  • Astra Zeneca
  • Johnson & Johnson

Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

  • Wszystkie roczniki od 2005.r.

Grupy pacjentów chorych przewlekle, którzy mogą być szczepieni preparatem Pfizer:

  • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek;
  • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią;
  • pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne;
  • pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Pacjenci chorzy przewlekle będą mogli rejestrować się tylko w przychodni.

Telefon do rejestracji na szczepienia przeciw COVID19: 579-658-497

Na miejscu w przychodni możemy obecnie pomóc jedynie w wypełnieniu formularza wymienionego w punkcie 3 lub pomóc w wysłaniu SMS.

WAŻNE:

  • Aby zaszczepić się przeciwko COVID-19 nie musisz być ubezpieczony
  • Aby zaszczepić się przeciwko COVID-19 nie musisz mieć skierowania od lekarza rodzinnego – jest ono automatycznie przypisane dla danej grupy populacyjnej (wiekowej). Wystarczy podać przy rejestracji swój nr PESEL.