Osoby

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami.
  • mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Miasta Bochnia, który ma na celu dowóz do wybranego Punktu szczepień przeciwko COVID-19.

Zapisy na taki transport są przyjmowane pod numerem telefonu  14 614 91 56