Zdrowie jest najważniejsze

Zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny a nie tylko brak choroby lub ułomności (WHO – 1946r)