Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2, Minister Zdrowia mając na uwadze, że osoby powyżej 75 r. ż. znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty zdrowia i życia, udostępnia bezpłatne szczepionki przeciw grypie. W związku z powyższym Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni przyjmuje zapisy na darmowe szczepionki przeciw grypie dla w/w osób
do dnia 11.12.2020r. do godz. 12:00 w rejestracji POZ osobiście lub telefonicznie.