Szanowni Państwo,

W związku z sygnałami pacjentów wpływającymi do Rzecznika Praw Pacjenta, informującymi o trudnościach w usunięciu kleszcza, podjęta została akcja edukacyjna w celu poinstruowania pacjentów jak postępować w przypadku ukąszenia kleszcza, a także przypominać o konieczności niezwlekania z jego usunięciem. W tym celu przygotowana została ulotka, do wydruku zarówno tradycyjnego, jak i cyfrowego.

Obecnie jest ona dostępna na stronie Rzecznika Praw Pacjenta: http://www.rpp.gov.pl/aktualnosci/w-wakacje-uwazaj-na-kleszcze,682.html oraz znajduje się również w załączniku do niniejszej wiadomości.

Małopolski OW NFZ, w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta, zwraca się z prośbą o udostępnianie załączonej ulotki jak najszerszemu kręgowi odbiorców.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ

tel. 12 29 88 168, 177,267