Apogeum V fali jest za nami. Wprowadzamy zmiany w zasadach dotyczących izolacji i kwarantanny – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Podczas wspólnej konferencji ministra zdrowia oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ogłoszono również przyspieszony powrót do nauki stacjonarnej w szkołach.
„Obserwując dotychczasowy przebieg epidemii koronawirusa, widzimy, że apogeum V fali jest za nami. To przesilenie potwierdzają: codzienna liczba zakażeń i liczba zleceń na testy w kierunku COVID-19 wystawianych przez lekarzy POZ. Tendencja spadkowa jest stała”.
– powiedział szef resortu zdrowia.
Jak zaznaczył, można zaobserwować, że przebiegi choroby COVID-19 w piątej fali są łagodniejsze.
„Analizowaliśmy to na podstawie dwóch wskaźników, przede wszystkim średniego czasu hospitalizacji. W V fali czas hospitalizacji wynosi tydzień, a w IV było to 10 lub więcej dni”.
– mówił minister Adam Niedzielski.
Dodał, że w lutym powinien nastąpić znaczny spadek dziennej liczby zakażeń. Przy tak utrzymującym się trendzie w marcu rząd będzie mógł podjąć decyzje dotyczące znoszenia części zasad bezpieczeństwa.
„Widzimy, że inne kraje, które przed nami odczuwały apogeum V fali, znoszą już restrykcje i to jest ten scenariusz, który nas czeka”.
– zapowiedział minister.
5 tys. łóżek szpitalnych wraca do systemu
Około 5 tys. łóżek szpitalnych wykorzystywanych dotąd dla pacjentów z COVID-19 zostaje skierowanych do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. To ważny krok w kierunku przywracania normalności, tak żeby walka z koronawirusem nie dezorganizowała systemu opieki zdrowotnej.
„Chcemy złagodzić konsekwencje pandemii związane z narastaniem tzw. długu zdrowotnego, czyli pewnych zaniedbań ze strony profilaktyki i leczenia interwencyjnego”.
– podkreśla minister Adam Niedzielski.
Obecnie na walkę z COVID-19 przeznaczonych jest blisko 30 tys. łóżek, ok. 2/3 z nich jest zajętych. Infrastruktura covidowa zostanie zmniejszona do poziomu ok. 25 tys. łóżek. Decyzja ta oznacza zwiększenie możliwości leczenia pacjentów w innych zakresach.
Zmiany w izolacji i kwarantannie
Od 15 lutego będą obowiązywać dla wszystkich nowe zasady dotyczące czasu trwania izolacji. Będzie ona trwała 7 dni (obecnie obowiązuje 10-dniowa izolacja). Izolacja będzie obowiązywać od momentu wykonania testu diagnostycznego w kierunku COVID-19. Również od 15 lutego współdomownicy chorego na COVID-19 będą przebywać na kwarantannie wyłącznie w czasie jego izolacji (obecnie jest to czas trwania izolacji plus 7 dni).
„Nadal negatywny wynik testu w kierunku COVID-19 będzie zwalniał z kwarantanny zaszczepionych domowników”.
– poinformował szef resortu zdrowia.
Od 11 lutego zostanie zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontaktu.
„10 lutego będziemy chcieli wysłać SMS zdejmujący taką kwarantannę z osób obecnie na niej przebywających”.
– powiedział minister zdrowia.
Od 11 lutego tylko osoby bez ważnego Unijnego Certyfikatu COVID po przyjeździe do Polski będą musiały odbyć 7-dniową kwarantannę.
Reguły izolacji dla medyków i służb mundurowych pozostają bez zmian – izolacja wynosi 7 dni z możliwością skrócenia w 5. dobie negatywnym wynikiem testu.
Powrót do nauki stacjonarnej
Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że klasy V-VIII i szkoły ponadpodstawowe wrócą do szkół wcześniej, niż zakładano, bo już 21 lutego.
„Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i w szkołach ponadpodstawowych o tydzień. Wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego”.
– podkreślił minister edukacji i nauki.
Minister edukacji podkreślił, że priorytetem dla rządu oraz resortów edukacji i zdrowia jest utrzymanie i kontynuowanie nauki stacjonarnej.