Polityka Ochrony Dzieci w SPM ZOZ

Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka

Zasady relacji pacjent/dziecko- personel